Menü

Nevelőszülő

OKJ 32 761 01 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A048 szakképesítés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 23-as csengő 

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • 8 általános + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:
 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

ÖNKÖLTSÉGES OKJ KÉPZÉS
Gyakorlati képzés: ingyenes
Regisztrációs díj: nincs
A képzés ideje: 5 hónap / hétvégi
Tandíj: 165. 000.-Ft / részletfizetés igény szerint is kérelmezhető/
Beiratkozáskor 45. 000.-Ft
4 részlet: 30. 000.-Ft
Vizsgadíj 45. 000.-Ft

Egy összegben történő befizetés esetén 5.000.-Ft kedvezményt adunk.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint 
Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi XXXI. tv. 54. § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint

A bizonyítványról:
Nevelőszülő szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga. A Nevelőszülő okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Nevelőszülő bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után  igényelhető!

FEOR száma: 3314 Hivatásos nevelőszülő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nevelőszülő helyettesítő szülőt jelent, aki a családból ideiglenesen vagy tartósan kikerült gyermek számára családi gondozást nevelést ad. A nevelőszülői ellátás nagyrészt azért alakult ki, mert következett a meglévő és elfogadott családi nevelési formából, a mintakövetés a normák átörökítése megoldottnak látszott. Nevelőszülői ellátás olcsó és egyszerű volt sok esetben ésszerűbbnek és könnyebben megvalósíthatónak bizonyult az intézményeknél. Az elmúlt rendszerben a nevelőszülői forma háttérbe szorult. A nevelőszülők elődei olyan családok voltak, amelyek a gyermek „tartása” fejében valamilyen térítésben részesültek. A nevelőszülőket községek, városok, egyházak karitatív szervezetek fizették. A hivatásos nevelőszülői rendszer kialakítása fontos mérföldköve a gyermekvédelemnek. Tanulságai tapasztalatai mindenképpen felmérendők összehasonlíthatók a hagyományos nevelőszülői formákkal. A hagyományos nevelőszülők klasszikus értelemben vett laikus segítők. A hagyományos nevelőszülők megítélése és felkészültségének elfogadása szubjektív és többségében írásban soha sem rögzített formában valósul meg. A mai gyakorlatban a nevelőszülők, akik többnyire hosszú időre kapják a gyereket nevelésre az elfogadott és elvárt normák szerint igyekeznek sajátjukként szeretni és nevelni. A hivatásos nevelőszülő foglalkozásszerűen vállalja a családjuktól valamilyen okból elszakadt gyerekek nevelését. A hivatásos nevelőszülő legalább három, a saját gyermekeivel együtt legfeljebb hét gyereket gondozhat. A hivatásos nevelőszülő a gyerekvédelmi szakszolgálat alkalmazottja. Az alkalmazás előfeltétele tanfolyam elvégzése, ahol nevelőszülői szakképesítést kell szerezni. Feltétel a megfelelő nagyságú lakás is, a nevelőszülő otthonáról környezettanulmányt készítenek, minden nevelt gyereknek legalább 6 négyzetméteres életteret kell biztosítani. A nevelőszülő feladata, hogy otthonában ellássa a gyerek nevelését, gondozását, adott esetben a gyerek gyámságát, gondoskodjon számára a megfelelő oktatásról, képzésről, ha szükséges, speciális foglalkozásról és felkészítse az önálló életvezetésre. Köteles a nevelőszülő biztosítani a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást a gyámhivatal határozatának megfelelően.

A Nevelőszülő képzés moduljai:
10557-12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
10532-12 A családi környezet felkészítésének feladatai
10533-12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
10534-12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
10535-12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10536-12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A vizsgáról:
Nevelőszülő okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

Várjuk szeretettel  Nevelőszülő képzésünkön!