Menü

Rehabilitációs nevelő, segítő

OKJ szám: 54 762 01 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A044 ráépülés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 13-as csengő 

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:
 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

Gyakorlati képzés: ingyenes
Regisztrációs díj: nincs
A képzés ideje: 4 tanítási félév
A Rehabilitációs nevelő, segítő képzés tandíja: 490. 000.-Ft / részletfizetés igény szerint is kérelmezhető/
A Rehabilitációs nevelő, segítő tanfolyam vizsgadíja: 70.000.-Ft

EUROPASS a vizsga után  igényelhető!

Egy összegben történő befizetés esetén 10.000.-Ft kedvezményt adunk.

Vizsgalehetőséget biztosítunk cégeknek is a saját vizsgaközpontunkban!
E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu 

A Rehabilitációs nevelő, segítő bizonyítvánnyal rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre
 • nyitott hozzáállásra
 • konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére
 • klienseit és munkatársait motiválni
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre

A Rehabilitációs nevelő, segítő okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A Rehabilitációs nevelő, segítő okj képzési modulok:
10525-12    A szociális ellátás általános tevékenységei
10559-12    Elsősegély-nyújtási feladatok
10527-12    A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
10558-12    Önálló szociális segítő feladatok
10560-12    Rehabilitációs feladatok
10561-12    A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
11498-12    Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12    Foglalkoztatás II.
11500-12    Munkahelyi egészség és biztonság

A Rehabilitációs nevelő, segítő vizsgáról:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei i
skolarendszeren kívüli szakképzésben:

 • Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása
 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú leadása
 • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
 • A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása
 • Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
  • PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység
  • a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.
  • 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
  • Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A Rehabilitációs nevelő, segítő okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz. A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A Rehabilitációs nevelő, segítő bizonyítványról:
A Rehabilitációs nevelő, segítő okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Rehabilitációs nevelő, segítő bizonyítványt kapnak.

Várjuk szeretettel a Rehabilitációs nevelő, segítő képzésünkön.