Menü

Gerontólogiai gondozó

OKJ szám: 55 762 02 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A041 ráépülés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 13-as csengő 

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:
 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

A képzés ideje: 2 tanítási félév
A Gerontológiai gondozó tandíja: 310. 000.-Ft / részletfizetés igény szerint is kérelmezhető/
A Gerontológiai gondozó vizsgadíja: 60.000.-Ft
Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó

Egy összegben történő befizetés esetén 10.000.-Ft kedvezményt adunk.

A Gerontológiai gondozó okj képzési modulok:
10581-12    Időskorúak támogatási feladatai 
10582-12    A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai

Vizsgalehetőséget biztosítunk cégeknek is a saját vizsgaközpontunkban!
E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu 

A Gerontológiai gondozó tanfolyamról bővebben:
A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, 
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • konfliktusmegoldásra, 
 • konszenzusok keresésére,
 • klienseit és munkatársait motiválni, 
 • nyitott hozzáállásra,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra,
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére,
 • módszeres munkavégzésre,
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, 
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére,
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,
 • sportszerek használatára.

A Gerontológiai gondozó okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A Gerontológiai gondozó vizsgáról: A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

 • Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: 
 • A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.
 • Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)
 • A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása
 • Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra idősek klubjában, demens személyek klubjában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban - egyrészt a gerontológiai gondozási gyakorlati feladatok elsajátítására, másrészt a gerontológiai adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.
A Gerontológiai gondozó okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz. A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A Gerontológiai gondozó bizonyítványról:
A Gerontológiai gondozó okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Gerontológiai gondozó bizonyítványt kapnak. 

EUROPASS a vizsga után igényelhető!

Várjuk szeretettel a Gerontológiai gondozó képzésünkön.