Menü

Pszichiátriai gondozó

OKJ szám: 55 762 04 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A043  Ráépülés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 13-as csengő

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:
 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

ÖNKÖLTSÉGES OKJ KÉPZÉS
Gyakorlati képzés: ingyenes
Regisztrációs díj: nincs
Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó előképzettség
A képzés ideje: 1 tanítási félév
Pszichiátriai gondozó képzéstandíja: 120. 000.-Ft / részletfizetés igény szerint is kérelmezhető/
Beiratkozáskor: 30. 000.-Ft
4 részlet: 30.000.-Ft
Vizsgadíj: 35.000.-Ft

Vizsgalehetőséget biztosítunk cégeknek is a saját vizsgaközpontunkban!
E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu 

A Pszichiátriai gondozó tanfolyamról bővebben:
Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik. A pszichiátriai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • konfliktusmegoldásra 
 • konszenzusok keresésére
 • klienseit és munkatársait motiválni 
 • nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére
 • módszeres munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára 
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • sportszerek használatára

A Pszichiátriai gondozó okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A Pszichiátriai gondozó okj képzési modulok:
10579-12    Pszichiátriai gondozási feladatok 
10580-12    A pszichiátriai gondozás adminisztrációs feladatai

A Pszichiátriai gondozó vizsgáról: A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

 • Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: 
 • A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
 • Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes pszichiátriai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)
 • A képzés során összegyűjtött, a pszichiátriai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása
 • Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra pszichiátriai betegek, továbbá demens személyek nappali intézményében, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Pszichiátriai gondozó okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz. A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A Pszichiátriai gondozó bizonyítványról:
A Pszichiátriai gondozó okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Pszichiátriai gondozó bizonyítványt kapnak. 

EUROPASS a vizsga után  igényelhető!

Várjuk szeretettel Pszichiátriai gondozó tanfolyamunkon!