Menü

Szociális asszisztens

OKJ 54 762 02 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A015 szakképesítés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 13-as csengő 

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Személyi igazolvány+ 1db másolat
 • Érettségi bizonyítvány + 2 db másolat
 • Igazolvány kép
 • Egészségügyi alkalmassági 
 • Tandíj első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:

 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

Gyakorlati képzés: ingyenes
Regisztrációs díj: nincs
Képzés ideje: 10 hónap / hétvégi
Tandíj: 195. 000.-Ft / részletfizetés igény szerint kérelmezhető /
Beiratkozáskor: 45. 000.-Ft
5 részlet: 30. 000.-Ft
Vizsgadíj: 35. 000.-Ft

EUROPASS a vizsga után igényelhető!

Egy összegű fizetés esetén 5.000.-Ft kedvezményt biztosítunk !

FEOR száma: 3511 Szociális segítő

A Szociális asszisztens tanfolyamról bővebben:
A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • segítőkapcsolat teremtésére
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • konfliktusmegoldásra
 • konszenzusok keresésére
 • klienseit és munkatársait motiválni
 • nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • sportszerek használatára

A Szociális asszisztens okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen lehetséges.

A Szociális asszisztens okj képzési modulok:
A szociális ellátás általános tevékenységei (10525-12)
Elsősegély-nyújtási feladatok (10559-12)
A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai (10527-12)
Önálló szociális segítő feladatok (10558-12)
Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok (10562-12)
Szociális munka adminisztrációja (10563-12)
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) (11498-12)
Foglalkoztatás II. (11499-12)
Munkahelyi egészség és biztonság (11500-12)

A Szociális asszisztens vizsgáról:
A Szociális asszisztens okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A Szociális asszisztens bizonyítványról:
A Szociális asszisztens okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Szociális asszisztens bizonyítványt kapnak.

Várjuk szeretettel a Szociális asszisztens képzésünkön.