Menü

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

OKJ szám: 51 344 06 E:000384/2014/A027  részszakképesítés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 23-as csengő

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:

 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens okj tanfolyam ideje: 12 hónap.
A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam díja: 550.000.-Ft. 
Okj vizsgadíj: 80.000.-Ft /Befizetendő a vizsgára jelentkezéskor!/
Egy összegben történő befizetés esetén 10.000.-Ft kedvezményt adunk.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség a tanfolyam ideje alatt!

FEOR száma:

 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4136 Iratkezelő, irattáros

A tanfolyamról bővebben:
A pénzügyi projektmenedzser-asszisztens alkalmas vállalkozások és intézmények projekttevékenységének lebonyolításában való közreműködésre a dokumentáció kezelésétől a projektek pénzügyi menedzselésére az előfinanszírozástól a program lezárásáig.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a tervezési folyamattól a projektcélok megvalósításában,
 • elősegíteni a szükséges erőforrások biztosítását,
 • alkalmazni a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat,
 • segíteni a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését,
 • irodai szoftvereket használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • kialakítani az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszert, részt venni annak fenntartásában,
 • felkutatni a pályázati lehetőségeket,
 • közreműködni a pályázat megírásában a pénzügyi fejezetek kidolgozásával,
 • javaslatot tenni a menedzsmentnek a projektfinanszírozás megvalósítására.

A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens okj képzési modulok:
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
11501-16 Projektfinanszírozás
11502-12 Projektfolyamatok követése

A vizsgáról:
A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz. A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A bizonyítványról:
A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után  igényelhető!

EGYEBEK

 • 7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
  • A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 11501-12 Projektfinanszírozás modulzáró vizsga írásbeli és a 11502-12 Projektfolyamatok követése gyakorlati vizsgatevékenységének feladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
  • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
   • A) Ügyviteli feladatok ellátása
    • A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, adatbáziskezelő-program és internet használata a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
    • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
   • B) Pénzügyi és adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok ellátása
    • A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a pénzügyi és adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
    • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (60 perc + 60 perc)
   • C) Számviteli alapfeladatok ellátása
    • A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a számviteli alapfeladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
    • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • 7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
  • Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
  • valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, alapján szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenysége alól.
  • Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve a Pénzügyi ügyintéző vagy Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenysége alól.
  • Az a jelölt, aki rendelkezik a Nonprofit ügyintéző, Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve Adóügyintéző, Költségvetési-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgafeladata alól.
  • Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
 • A 7.6. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól.
 • 7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
  • Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
 • 7.4. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:
  • A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
  • A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
 • 7.5. A teljesítményértékelés dokumentálása: A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a vizsgaszervező az osztályozóívet úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen az adott vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatokon elért eredmény is.
 • 7.6. Korábbi szakmai vizsga beszámítása: A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására vonatkozóan a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó

Várjuk szeretettel a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens képzésünkön.