Menü

Gazda

Okj. SZ: 34 621 01 ÚJ OKJ SZERINT szakképesítés E:000384/2014/A023

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 23-as csengő 

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511
E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu 
Beiratkozáshoz szükséges: 

 • 8 általános + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:

 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

A Gazda okj tanfolyam ideje: 2 félév
A Gazda okj tanfolyam díja: 550.000.-Ft. 
Okj vizsgadíj: 80.000.-Ft /Befizetendő a vizsgára jelentkezéskor!/
Egy összegben történő befizetés esetén 10.000.-Ft kedvezményt adunk.

A vizsga végén idegen nyelvű (német, angol, francia, spanyol stb.) a külföldi munkavállaláshoz szükséges EUROPASS bizonyítvány kiváltható.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség a tanfolyam ideje alatt!

Vizsgalehetőséget biztosítunk cégeknek is a saját vizsgaközpontunkban!
E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu

FEOR száma: 6130 Vegyes-profilú gazdálkodó

A gazda tanfolyamról bővebben:
A népességnövekedéssel együtt járt a mezőgazdasági termelés lényegi átalakulása. A megművelt földterület nagyságának növekedésénél döntőbb változást jelentett a földművelés technikájának változása. Az új nehézekével új területmérték született, a hold, az a terület, amelyet egy nap alatt fel lehetett szántani. A gazda a szántásra ökröket és lovakat egyaránt használt. A fojtó nyakhám helyett a szügyhám terjedt el, ennek alkalmazásával a gazda az igavonó állatok erejét akár megötszörözhette, a gazda a patkolással pedig megelőzte, hogy a lovak patája idő előtt elkopjon. A borona használatával a gazda az elszórt vetőmag eloszlását tette egyenletesebbé. A földművelés hajnalán a gazda a vad talajváltó (parlagoló, legelőváltó) rendszert alkalmazta, amikor is addig műveltek egy területet, amíg az ki nem merült, majd újat törtek fel helyette. Az egyre korlátozottabb földterület kikényszerítette a gazdákból a földek ésszerűbb kihasználását. Nyugaton a gazda kezdetben a kétnyomásos művelést használta. Ebben a földeket két részre, nyomásra osztották: az egyikbe gabonát vetettek, a másikat ugaron hagyták, itt legeltették gazdák az állatokat. Az ugar volt a tulajdonképpeni “nyomás”, amely arra utal, hogy az ugart a legelő állatok megtaposták, megnyomták – és természetesen trágyázták is. Az ugar nem műveletlen földet jelentett, mint a parlag, mert azt a gazda többször is felszántotta, előkészítette a következő évi vetésre. A kétnyomásos gazdálkodást Nyugaton lassanként kiszorította a háromnyomásos földművelés. Ebben a rendszerben a gazda a földet három egyforma részre osztotta. Az elsőbe a gazda ősszel gabonát vetett (búzát, rozsot), a másodikba tavasszal árpát, zabot vagy zöldséget (babot, borsót, lencsét), a harmadik nyomást pedig ugaron hagyták. A gazda a vetéstervet évente forgatta, így megmaradt a talaj termőképessége. A nyomáskényszert erősítette, hogy a szántók nemcsak nyomások, hanem dűlők szerint is szerteszét feküdtek a falu határában, vagyis a háromnyomásos gazdálkodás esetében a falu határát nem két szántóra osztották, hanem annyi dűlőre, amennyit a természeti környezet megkívánt. A dűlőket a gazdák száma szerint tovább parcellázták, egy-egy gazdának tehát a falu határában annyi parcellája volt, ahány dűlőt kialakítottak. A földhasználat e rendszere miatt elképzelhetetlen volt, hogy valaki saját elképzelése szerint vessen és arasson parcelláján. A nyomáskényszer tehát szigorúan megszabta a faluban élő gazdák munkavégzési rendjét. Ezeknek az újításoknak köszönhetően csökkent a parlagföld aránya, növekedett a termésátlag, az elvetett gabonamag kétszerese helyett már négy-ötszörösét lehetett learatni. Míg a talajváltó gazdálkodásban egy gazda eltartásához kb. 9 hektár föld kellett, addig a háromnyomásos gazdálkodásban ehhez már elegendő volt másfél hektár! A bőségesebb termés változatosabbá tette a táplálkozást, csökkentette az éhínségek veszélyét. Sőt már felesleg is keletkezett, amit piacra vihetett a gazda. A gazdáknak a gabona mellett a legfontosabb árucikk a bor volt, amelynek termesztésével egész tájegységek foglalkoztak. A felesleg a városok piacaira áramlott, ez már képes volt eltartani azt az egyre gyarapodó kézműves, városlakó réteget is, amely nem foglalkozott földműveléssel. A természeti gazdálkodás egyeduralma megtört, a városok piacai megélénkültek, a pénzforgalom jelentősen megugrott, egyszóval az árutermelő gazdálkodás szép lassan teret nyert Nyugat-Európában. A gazda a mezőgazdaság a termelőszféra azon ágazata, amely magába foglalja a földművelést (növénytermesztést) és az állattenyésztést. A mezőgazdasági termelés folyhat a gazda önellátó, tőkés illetve kollektív keretek között. A gazda a mezőgazdasági termékeket önellátásra és eladásra is termelheti.A mezőgazdasági termelés eredményessége döntő mértékben a gazda emberi tényezőjétől függ. Napjainkban a gazdának kiemelt szerepe van a környezetkímélő termelésben. MIT CSINÁL EGY GAZDA???? A gazda szerteágazó tevékenységet végez, hiszen egyszerre tartoznak fennhatósága alá a növénytermesztés, az állattartás, valamint a kertészet meghatározott területei és munkakörei. A gazda a mezőgazdasági gépek és berendezések üzemeltetését és karbantartását végzi. A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkezik. Mezőgazdasági szakember - gazda -, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.A gazda talaj-előkészítést végez. A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat látja el a gazda. A gazda gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat lát el.Tartástechnológiai feladatokat állatjólléti és -higiéniai feladatokat végez. A gazda gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez. A gazda kereskedelmi tevékenységet Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez. A gazda önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytat valamint, növényápolást is végez.

A Gazda okj képzési modulok:
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
10997-16 Állattartás
10998-16 Növénytermesztés
10999-16 Kertészeti alapok
11000-16 Mezőgazdasági géptan
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei

A gazda vizsgáról:
A Gazda okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A gazda bizonyítványról:
A Gazda tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Gazda bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

Várjuk szeretettel a Gazda képzésünkön!